Naše účast na výstavě Letectví a Létání


Slavnostní křest za účasti ministra dopravy a spojů
pana Ing. Jaromíra Schlinga a ostatních hostů z oboru letectví

Pan ministr přeje mnoho úspěchů majiteli společnosti
AIROX za přihlížení prezidenta LAA ing. Luboše Zahradníka


Novému letadlu přišli popřát zástupci z armády a politických kruhů

Po celou dobu výstavy byl o stánek naší firmy velký zájem